(English text below.)

Voor een belangrijk deel schilder ik op basis van fotorealisme, met oog voor detail. Als u mij een opdracht geeft voor een schilderij, dan kunt u foto(‘s) aanreiken of ik kom ze zelf maken. De foto kan van een persoon zijn, een dier, een plant, uw omgeving of van uw favoriete voedsel. Ook mogen het dierbare voorwerpen zijn, eventueel gecombineerd met heel oude foto’s, die ik voor u kan samenstellen tot een stilleven. Tevens kan ik één van mijn reeds bestaande schilderijen opnieuw maken in het formaat én in de kleurstelling van uw wensen.

Ik kan u ondersteunen in de zoektocht naar wat u graag op een doek of paneel wilt hebben, want … hoe persoonlijker, hoe mooier. Wat een mooie film of een goed boek met u doet…dat kan het juiste schilderij ook. Mijn doel is de kijker te raken, op een heel aangename manier.

Neem contact op als u nieuwsgierig bent naar prijzen en mogelijkheden.


I paint largely on the basis of photorealism, with an eye for detail. If you give me an order for a painting, you can provide photo's or I will come and make them myself. The photo can be of a person, an animal, a plant, your environment or your favorite food. They may also be precious objects, possibly combined with very old photos, which I can put together for you into a still life. I can also recreate one of my existing paintings in the format and in the color scheme of your wishes.

I can support you in your search for what you would like to have on a canvas or panel, because… the more personal, the more beautiful. What a nice movie or a good book does to you… the right painting can do that too. My goal is to touch the viewer, in a very pleasant way.

Contact me for prices and possibilities.